Powstał Kwartalnik Kulturalny “Napis”

Powstał Kwartalnik Kulturalny “Napis”

12 grudnia br. zainaugurowana została działalność nowego „Kwartalnika Kulturalnego »Napis«. Liryka, Epika, Dramat”. To inicjatywa, której głównym celem jest promocja literatury współczesnej wśród młodzieży licealnej, studenckiej, nauczycieli oraz środowiska akademickiego oraz inicjowanie dyskusji wokół niekomercyjnych dzieł literatury i sztuki. W wydarzeniu wzięli udział Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka, redaktor naczelny dr Józef Maria Ruszar, Przewodniczący Rady Programowej Prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski oraz redaktor serii Prof. Wojciech Kudyba a całość prowadził Dyrektor…

Czytaj